אירוח דואר אלקטרוני - Qffice365

Exchange Online

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן

 • Business Essential

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן

 • Business

 • שטח של ‎1TB לאחסון ושיתוף
 • דואר אלקטרוני אינו כלול
 • יישומי Office מותקנים במלואם/
 • אפליקציות Office

 • Business Premium

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן