אחסון ריסיילר - Linux

חבילה מיני - Directadmin

 • נפח 3 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 5
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה DirectAdmin
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מיני - CPanel

 • נפח 3 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 5
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה CPanel
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה בסיסית - Directadmin

 • נפח 5 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 15
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה DirectAdmin
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה בסיסית - CPanel

 • נפח 5 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 15
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה CPanel
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מתקדמת - Directadmin

 • נפח 6 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 20
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה DirectAdmin
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מתקדמת - CPanel

 • נפח 6 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 20
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה CPanel
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מקצועית - Directadmin

 • נפח 7 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 30
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה DirectAdmin
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מקצועית - CPanel

 • נפח 7 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 30
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה CPanel
 • מיקום שרתי אחסון בישראל