אחסון ריסיילר - Windows

חבילה מיני - Plesk

 • נפח 3 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 5
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה Parallels Plesk
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה בסיסית - Plesk

 • נפח 5 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 15
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה Parallels Plesk
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מתקדמת - Plesk

 • נפח 6 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 20
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה Parallels Plesk
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מקצועית - Plesk

 • נפח 7 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • חשבונות אחסון 30
 • סאב דומיינים ללא הגבלה
 • מסדי נתונים ללא הגבלה
 • דואר אלקטרוני ללא הגבלה
 • שליטה ובקרה Parallels Plesk
 • מיקום שרתי אחסון בישראל