אירוח דואר אלקטרוני - Webmail

חבילה מיני - דואר אלקטרוני

 • נפח 5 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 5
 • ממשק דואר WebMail
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה בסיסית - דואר אלקטרוני

 • נפח 10 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 10
 • ממשק דואר WebMail
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מתקדמת - דואר אלקטרוני

 • נפח 15 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 20
 • ממשק דואר WebMail
 • מיקום שרתי אחסון בישראל

 • חבילה מקצועית - דואר אלקטרוני

 • נפח 20 GB
 • תעבורה ללא הגבלה
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל ללא הגבלה
 • ממשק דואר WebMail
 • מיקום שרתי אחסון בישראל