שרת וירטואלי בענן

שרת ענן - VPS CLOUD 1 - ווינדוס

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 80 GB
 • זכרון 1GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 1 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 80 GB
 • זכרון 1GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 2 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 120 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 2 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 120 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 3 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 160 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 2
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 3 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 160 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 2
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 4 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 200 GB
 • זכרון 3GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 2
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 4 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 200 GB
 • זכרון 3GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 2
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 5 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 240 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 3
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 5 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 240 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 3
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 6 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 290 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 4
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 6 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 290 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 4
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 7 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 350 GB
 • זכרון 6GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 6
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 7 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 350 GB
 • זכרון 6GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 6
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 8 - ווינדוס

 • שטח דיסק SSD 400 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 4
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 8 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 400 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 4
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 9 - ווינדוס

 • שטח דיסק SSD 500 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 9 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 500 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 10 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 600 GB
 • זכרון 16GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 10 - ווינדוס

 • שטח דיסק SSD 600 GB
 • זכרון 16GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 11 - ווינדוס

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 1 T
 • זכרון 32GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל

 • שרת ענן - VPS CLOUD 11 - לינוקס

 • שטח דיסק SSD 1 T
 • זכרון 32GB RAM
 • כח עיבוד ליבה 8
 • רוחב הפס 50Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • פיירוול חומת אש FortiGate
 • מיקום השרתים ישראל