מדיניות נגד דואר זבל


דיאנאס קלאוד אינה מתירה משלוח של הודעות דואר אלקטרוני המוגדרות כדואר זבל. אנו מנטרים את כל תעבורת הנתונים היוצאת והנכנסת מהשרתים ואל תוך שרתי דיאנאס קלאוד על מנת לאתר דואר זבל.אנו מנהלים מדיניות נגד דואר זבל באמצעות מחלקת הטיפול בהפרות מדיניות חוקי רשת האינטרנט
(מחלקת ה Abuse של דיאנאס קלאוד).
לקוחות אשר חשודים כי הם משתמשים במוצרי דיאנאס קלאוד למטרות של שליחת דואר זבל נחקרים באופן מיידי. במקרה דיאנאס קלאוד קובעת שיש בעיה עם דואר זבל , דיאנאס קלאוד תפעל בצורה המתאימה על מנת ליישב זאת. מחלקת ה Abuse של דיאנאס קלאוד זמינה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני
כיצד אנו מגדירים דואר זבל ? מהו דואר זבל ?
אנו מגדירים דואר זבל כשליחת דואר אלקטרוני מסחרי בלתי רצוי , מבלי שהנמען ביקש לקבל זאת במפורשות , שחור על גבי לבן , לקבל הודעת דואר זו או אחרת , שליחת דואר אלקטרוני בכמויות רבות מבלי שהנמענים נתנו אישור במפורשות , שחור על גבי לבן , לקבל את ההודעות הדואר האלקטרוני האלו. הודעות מהסוג הזה כוללות (ולא רק , אל רק מספר דוגמאות לחלק מהמקרים שבהם אנו נגדיר מקרים כמשלוח של דואר זבל):
1) הודעות דואר אלקטרוני.
2) פרסום הודעה במערכות פורומים.
3) הודעות המערכת ההפעלה Windows System.Windows System.
4) הודעות קופצות (המוכר גם כתוכנות המכילות בתוכם פרסומות , תוכנות ריגול).
5) הודעות מיידיות באמצעות תוכנות המסרים (כמו ICQ , MSN או כל תוכנת מסרים אחרת).
6) פרסום בחדרי צ'ט מקוונים (און ליין).
7) פרסום הודעה בספר אורחים של אתר האינטרנט.
8) שליחת הודעות פקסים.
מה אנו מרשים ולא מרשים :
אנו לא מתירים לעשות שימוש בתשתיות הרשת של דיאנאס קלאוד ובשרתים של דיאנאס קלאוד על מנת לבצע את הרשום לעיל. על מנת להשתמש בשירותים של דיאנאס קלאוד הלקוח נדרש לציית לחוקים המתאימים ולתקנות אשר כוללים את החוק נגד דואר זבל שחוקק בארצות הברית בשנת 2003 אלה הלקוח גם נדרש לציית למדיניות דיאנאס קלאוד בכל הקשור למדיניות אנטי דואר זבל. משלוח הודעות פרסום מסחריות או/וגם משלוח הודעות בכמות המונית ישלח רק לנמענים אשר דרשו לקבל זאת במפורשות , שחור על גבי לבן , והנמענים ביקשו במפורשות להירשם למאגרים שבהם כתובת הדואר האלקטרוני שלהם נמצאת. הודעות הדואר האלקטרוני חייבות לכלול כתובת דואר אלקטרוני פעילה ולגיטימית שניתן ליצור קשר דרכה עם שולח ההודעה , כתובת פיזית (איכן המשרד או הבית שוכנים , כתובת פיזית של השולח בלבד) , אפשרות להימחק לאלתר מהמאגר ולא לקבל כל הודעות דואר אלקטרוני עתידית , השולח לא ישלח אל הנמען אשר ביקש להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני על הודעת דואר אלקטרוני עתידית והינו מתחייב לפעול לפי הכללים האלו. על פי בקשת דיאנאס קלאוד , הלקוח מחויב לספק הוכחות משכנעות , שחור על גבי לבן , כי הנמען הצטרף בעצמו למאגר כתובות הדואר האלקטרוני ומאשר לקבל מהשולח את ההודעה שנשלחה אליו.
מה דיאנאס קלאוד תפעל לבצע ?
אם דיאנאס קלאוד קובעת כי השירות שהלקוח משתמש בו הינו בשימוש על מנת להפיץ או לפרסם דואר זבל או ליצור מאגרי כתובות דואר אלקטרוני שבעתיד ישלח אליהם הודעות דואר זבל. דיאנאס קלאוד תשהה או תבטל לאלתר את שירותי האחסון לאתר האינטרנט של הלקוח , שירות רישום כתובת האינטרנט (דומיין) , תיבות דואר אלקטרוני או כל שירות אחר אשר הלקוח צורך מווינר סרב לתקופת זמן של לא פחות מיומיים. הבעלים של כתובת האינטרנט (דומיין) או הלקוח נדרש לחתום על הצהרה מפורשת שבה הלקוח מצהיר כי לא יבצע שימוש בשירותים של דיאנאס קלאוד בכל הקשור לדואר זבל. דיאנאס קלאוד תדרוש עלות כספית מהלקוח עבור הנזקים שהלקוח גרם , בנוסף הלקוח ישלם קנס ללא צורך בהוכחה כלשהי על ידי דיאנאס קלאוד , גובה הקנס הינו 250 דולר ארצות הברית לא כולל מע"מ לפי שער דולר יציג ביום התשלום , בנוסף דיאנאס קלאוד תגבה מהלקוח עלויות בגין הפעלת השירותים מחדש עבור הלקוח , דיאנאס קלאוד היא הבורר היחיד אשר יקבע את גובה עלות ההפעלה המחודשת של השירותים. הלקוח מתחייב לשלם עלות זאת דיאנאס קלאוד באם הוא מעוניין להפעיל מחדש את השירותים שהופסקו עבורו בעקבות הפרת מדיניות האנטי דואר זבל (אנטי Spam). על העלויות והסכומים שהלקוח ישלם הם בלתי ניתנים להחזרה ללקוח בשום צורה כלשהי. במקרה דיאנאס קלאוד קובעת כי למרות שהלקוח קיבל התראה על הפרת מדיניות של דיאנאס קלאוד בכל הנוגע לאנטי דואר זבל והלקוח ממשיך להפר מדיניות זו , דיאנאס קלאוד תבטל את השירותים שהלקוח רכש , התשלום שהלקוח שילם בעבור השירותים אינם ניתנים להחזרה ללקוח. בנוסף הלקוח מתחייב לשלם קנס על גרימת נזק דיאנאס קלאוד ללא צורך בהוכחה על ידי דיאנאס קלאוד , גובה הקנס יהיה 700 דולר ארצות הברית לא כולל מע"מ לפי שער דולר יציג ביום התשלום. כל הסכומים הרשומים לעיל אינם ניתנים להחזרה ללקוח. הלקוח מתחייב לפעול לפי מדיניות דיאנאס קלאוד. על מנת לדווח על משלוח הודעות דואר זבל , יש להשתמש בלינק הבא
דיאנאס קלאוד מחויבת למדיניות האינטרנט בכל הנוגע למדיניות נגד דואר זבל.