אירוח דואר אלקטרוני - Qffice365

Microsoft Office 365 - Exchange Online

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן

 • ₪19.00
  Měsíčně
  ₪40.00 Instalační poplatek
  Objednat
  Microsoft Office 365 - Business Essential

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן

 • ₪27.00
  Měsíčně
  ₪40.00 Instalační poplatek
  Objednat
  Microsoft Office 365 - Business

 • שטח של ‎1TB לאחסון ושיתוף
 • דואר אלקטרוני אינו כלול
 • יישומי Office מותקנים במלואם/
 • אפליקציות Office

 • ₪36.00
  Měsíčně
  ₪40.00 Instalační poplatek
  Objednat
  Microsoft Office 365 - Business Premium

 • נפח 50 GB
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • תיבות מייל 1
 • דואר אלקטרוני מאובטח ומהימן

 • ₪58.00
  Měsíčně
  ₪40.00 Instalační poplatek
  Objednat