אירוח דואר אלקטרוני - Webmail

חבילה מיני - דואר אלקטרוני

 • נפח שטח אחסון כולל מוקצה 5 GB לכל חשבון
 • חשבונות דואר 2
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • ממשק דואר WebMail

 • חבילה בסיסית - דואר אלקטרוני

 • נפח שטח אחסון כולל מוקצה 10 GB לכל חשבון
 • חשבונות דואר 5
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • ממשק דואר WebMail

 • חבילה מתקדמת - דואר אלקטרוני

 • נפח שטח אחסון כולל מוקצה 15 GB לכל חשבון
 • חשבונות דואר 10
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • ממשק דואר WebMail

 • חבילה מקצועית - דואר אלקטרוני

 • נפח שטח אחסון כולל מוקצה 20 GB לכל חשבון
 • חשבונות דואר 15
 • דומיינים 1
 • הפניות דואר ללא הגבלה
 • ממשק דואר WebMail