שרת וירטואלי SSD

שרת ענן - VPS CLOUD 1 - Windows

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 60 GB
 • זכרון 1GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 1 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 60 GB
 • זכרון 1GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 2 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 100 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 2 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 100 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד ליבה אחת
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 3 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 150 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד 2 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 3 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 150 GB
 • זכרון 2GB RAM
 • כח עיבוד 2 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 4 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 200 GB
 • זכרון 3GB RAM
 • כח עיבוד 2 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 4 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 200 GB
 • זכרון 3GB RAM
 • כח עיבוד 2 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 5 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 240 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד 3 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 5 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 240 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד 3 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 6 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 290 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד 4 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 6 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 290 GB
 • זכרון 4GB RAM
 • כח עיבוד 4 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 7 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 350 GB
 • זכרון 6GB RAM
 • כח עיבוד 6 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 7 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 350 GB
 • זכרון 6GB RAM
 • כח עיבוד 6 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 8 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 400 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד 6 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 8 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 400 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד 6 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 9 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 500 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 9 - Linux

 • שטח דיסק SSD 500 GB
 • זכרון 8GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 10 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 600 GB
 • זכרון 16GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 10 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 600 GB
 • זכרון 16GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 11 - Windows

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 1 T
 • זכרון 32GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב RDP
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית

 • שרת ענן - VPS CLOUD 11 - Linux

  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

 • שטח דיסק SSD 1 T
 • זכרון 32GB RAM
 • כח עיבוד 8 ליבות
 • רוחב הפס 100Mbit
 • תעבורה חודשית ללא הגבלה
 • כתובת IP-1
 • ניהול שרת מלאה כלול
 • פיירוול חומת אש FortiGate + F 5
 • גישה מלאה ב SSH
 • מיקום השרתים ישראל
 • אספקה מיידית