סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .zip, .doc, .docx, .rar, .gz, .csv, .pdf, .xls, .xlsx, .ttp, .pptx, .msg, .htm, .html, .psd, .eml, .7z, .tgz, .ml

ביטול